Εκλογες Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010

2010-10-06 00:01

Στο Δήμο Μετσόβου θα υπάγεται από την 1/1/2011 η Μεγάλη Γότιστα σύμφωνα με το νέο σχέδιο διοικητικής δομής του προγράμματος "Καλλικράτης". Δείτε εδώ τις υποψηφιότητες για το Δήμο Μετσόβου και την Περιφέρεια Ηπείρου