Νέα

Αποτελέσματα δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 2014

2014-08-17 10:07
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των δημοτικων και περιφερειακών εκλογών 2014, για το δήμο Μετσόβου και την περιφέρεια Ηπείρου.

Αποτελέσματα δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 2010

2010-11-07 09:47
Μάθετε τα αποτελέσματα των εκλογών για τον Δήμο Μετσόβου και την Περιφέρεια Ηπείρου από την ιστοσελίδα μας αμέσως μετά τον Α' και Β' γύρο.

Εκλογες Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010

2010-10-06 00:01
Στο Δήμο Μετσόβου θα υπάγεται από την 1/1/2011 η Μεγάλη Γότιστα σύμφωνα με το νέο σχέδιο διοικητικής δομής του προγράμματος "Καλλικράτης". Δείτε εδώ τις υποψηφιότητες για το Δήμο Μετσόβου και την Περιφέρεια Ηπείρου