Χρήστος Παλάσκας

 

     Γεννήθηκε το 1788 στην Μεγάλη Γότιστα της Ηπείρου. Πολέμησε παιδί ακόμα στην καταστροφή του Σουλίου το 1803, και μετά κατέφυγε στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα για να σωθεί. Εκεί κατατάχτηκε στην Σουλιώτικη Φάλαγγα και εξεστράτευσε με τους Άγγλους στη Σικελία και την Νεάπολη της Ιταλίας το 1814. Επέστρεψε στα Επτάνησα και συνέχισε να υπηρετεί ως λοχαγός προγυμναστής και ως ταγματάρχης μέχρι το 1818, οπότε και διαλύθηκε το Ελληνικό σώμα.

     Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη και δέχτηκε να υπηρετήσει υπό τον Αλή Πασά στα Γιάννενα, ο οποίος για ανταμοιβή του έδωσε πίσω τα οικογενειακά του κτήματα που είχαν πρωτύτερα δημευθεί. Ο Αλή Πασάς του εμπιστεύτηκε επίσης την διοργάνωση και την διοίκηση ολόκληρου τακτικού σώματος από πέντε χιλιάδες Αλβανούς.

     Με την έναρξη της επανάστασης ο Παλάσκας αιχμαλωτίστηκε και φυλακίστηκε από τους Τούρκους που πολιόρκησαν τον Αλή Πασά. Μετά από λίγο όμως ο Ομέρ Βρυώνης τον απελευθέρωσε και τον απήγαγε ως όμηρο. Κατόρθωσε να αποδράσει και να καταφύγει στην Κόρινθο. Πήρε μέρος στην επανάσταση και με βαθμό χιλίαρχου πολέμησε στην Πολιορκία της Άρτας.

     Έπεσε στην μάχη.